Kommunestyret

Rødt vil vite hva atomubåtanløpene koster kommunen

Rødt fikk støtte fra flertallet i kommunestyret for tilleggsforslaget under behandlingen av økonomirapport 1.

FRA MØTEROMMET: De to Rødt-representantene delte møterom med senterpartiets Edmund Georg Leiksett (til venstre). I midten Jens Ingvald Olsen og til høyre Bendik Hugstmyr Woie.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I mars la kommunedirektør Stig Tore Johnsen fram regnskapet for 2020 hvor han kunne vise til et driftsresultat på 113 millioner kroner.