Kommunestyret

Vil tvangskjøpe Trollvassbu-tomta, men forventer at turlaget også betaler

Kommunestyret vedtok onsdag at man skal søke Statsforvalteren i Troms og Finnmark om samtykke til å ekspropriere tomta som Trollvassbu står på.

VIL TVANGSKJØPE TOMTA: Under kommunestyremøtet onsdag ble det bestemt at kommunen skal tvangskjøpe Trollvassbu-tomta.  

Eksklusiv

Grunneier Marius Moe saksøkte Troms Turlag med krav om at de sluttet å bruke turhytta Trollvassbu, samt at de rev og fjernet hytta. Moe tapte rettssaken i Nord-Troms og Senja tingrett tidligere i mai og må betale motpartens sakskostnader.