MDG-Rokkan og Moddi på velgersanking med elbil

– Vi er nødt til å være smarte for å utnytte mulighetene her i nord, mener Rokkan.

PÅ TURNE: Pål Moddi Knutsen og Kriss Rokkan Iversen  Foto: Omar Meknas

Eksklusiv

Miljøpartiet de Grønnes nestleder Kriss Rokkan Iversen og artisten Moddi er i disse dager på en turne hvor de sprer sitt glade politiske budskap om at grønn samferdsel er fremtiden.