Malerfirma konkurs

Skatt Nord ville ikke lenger vente på skatter og avgifter og slo malerfirmaet konkurs.

BOSTYRER: Advokat Roar Bårdlund skal håndtere konkursen. 

Eksklusiv

Ifølge kjennelsen fra tingretten var kravet mot Maling og Belegg AS og styreleder John Gunnar Johansen kommet opp i over 957.000 kroner da begjæringen ble sendt inn ved slutten av forrige måned. Av dette utgjorde skatte- og avgiftskravet fra Skatt Nord over trekvart million kroner.