Mange vil ha bilfri gate her, men den ble regulert som gågate allerede i 2008

Morten Skandfer (V) er misfornøyd med at ingenting er blitt gjort på 13 år: – Slike reguleringer må følges opp.

GÅGATE: Nordre del av Cora Sandels gate, altså kjørefeltet til høyre i bildet, er allerede regulert som gågate.  Foto: Preben Olsen

Eksklusiv