NTP: Skredsikring av veier skal prioriteres

Arbeiderpartiet fikk tommelen ned for sitt milliardforslag, men det er tverrpolitisk enighet om å jobbe nytt og bedre for skredsikring av riks- og fylkesveiene.

VEI UTSATT FOR SKRED: Her ser vi skredvarslingsanlegget i Holmbuktura – ved en av Tromsøs mest skredutsatte veistrengninger.   Foto: Andreas Persson

Eksklusiv

Transportkomiteen avsluttet mandag behandlingen av ny Nasjonal transportplan (NTP), og partiene var i fellesskap enige om å satse mer på skredsikring i veibudsjettene fremover.