Nordnorsk Kunstmuseum har kjøpt kunst for fire millioner kroner

Innkjøpet av 44 nye nordnorske og samiske kunstverk legges til Nordnorsk Kunstmuseums samling.
Eksklusiv

Under pandemien har norske kunstinstitusjoner mottatt ekstrabevilgninger fra Kulturdepartementet til innkjøp av samtidskunst, kunsthåndverk og design.