Seks personer innlagt på UNN med korona

To personer ble innlagt onsdag.
Eksklusiv

UNN opplyser på sine nettsider at de har seks koronapasienter på deres avdeling i Breivika.