Utsetter salg av Åsgårdmarka

Fylkestinget utsetter salg av eiendom Åsgårdmarka i Tromsø kommune.

UTSETTES: Fylkestingsgruppene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har i samråd med fylkesrådet i Troms og Finnmark kommet fram til at de utsetter salget av Åsgårdmarka.  Foto: Presse

Eksklusiv

Fylkestingsgruppene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har i samråd med fylkesrådet i Troms og Finnmark kommet fram til at fylkestinget ikke er tjent med å behandle saken på nåværende tidspunkt.