Får 150 henvendelser om veltede gravstøtter hver dag – oppfordrer folk til å fikse problemet selv

– Folk må være obs på at et gravsted er deres egen eiendom og eget ansvar.

VELTER: Gravlundssjef Jørgen Forøy sier de får mellom 100 til 150 telefoner hver dag om gravstøtter som har veltet.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Hver vår kontaktes de ansvarlige ved Tromsøs gravlunder av pårørende. Henvendelsene går på at gravstøttene til avdøde er veltet.