Varsler flere bussavganger på tross av nedgang i kollektivreiser i Tromsø

Fra august av blir det flere bussavganger i rushtida.

BYBUSS: Nå blir busstilbudet utvidet  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Fylkeskommunen opplyser at frekvensen på største busslinjene skal økes i rushtiden – fra avgang hvert tiende minutt, til avgang hvert åttende minutt. Dette gjøres i påvente av bypakke Tenk Tromsø og innføring av bompenger.