Ekstrabevilgninger til samisk kunst og kultur: – Festivalen har fått halvert sitt tilskudd fra vårt nabofylke

Fylkesrådet har bevilget 50.000 kroner ekstra til den samiske festivalen Márkomeannu. Samtidig får Ung samisk scene tildelt 100.000 kroner.

BEKYMRA: Anne Toril Eriksen Balto (Sp) er bekymra over at Nordland fylke kutter i festivalstøtte.  Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Eksklusiv

Bakgrunnen for tildelingen til Márkomeannu er at festivalen har fått halvert sitt tilskudd for 2021 fra Nordland fylkeskommune, noe som bekymrer fylkesråd Anne Eriksen Balto (Sp).