Lokalfolket kaller det for «Rya» – nå har Kartverket opprettet navnesak på området

Kartverket har reist navnesak for å få fastsatt navnet på havstykket mellom Kvaløya og fastlandet i området ved Ryøya.

HVA SKAL DET HETE?: Kartverket har reist navnesak på havområdet mellom Kvaløya og fastlandet i området ved Ryøya.  Foto: Kartverket

Eksklusiv

I et brev fra Kartverket til Tromsø kommune står det at primærnavnet «Rya» hittil ikke har vært normert til offentlig bruk, men at navnet er opplyst av lokalkjente fra Kvaløya. Kartverket ønsker også et nordsamisk navn på området.