Slik påvirkes tromsøtrafikken av årets Midnight Sun Maraton

Skal du kjøre bil i Tromsø lørdag må du regne med stengte gater og redusert fremkommelighet som følge av at Midnight Sun Maraton avvikles.

ÅRETS STORE LØPEDAG: Lørdag avvikles nok en gang Midnight Sun Maraton på Tromsøya og på fastlandet. Dette vil medføre at bil- og busstrafikken må finne seg andre veier gjennom sentrum.  Foto: Håkon Steinmo

Eksklusiv

Mellom klokka 08.30 om morgenen lørdag og klokka 22.00 om kvelden vil store deler av Tromsø sentrum, samt en del områder rundt om på øya og på fastlandet bli konkurransearena – og trafikken langs løpetraseene vil bli påvirket.