Politisk ledelse fratar kommunedirektøren ansvar for boliger, men nekter for at de ikke har tillit til ham

Kommunedirektør Stig Tore Johansen ville ha den nye boligenheten under seg, men politikerne vil løfte det ut i eget kommunalt foretak (KF) med nytt styre og ny ledelse.

VIL HA KF: Pål Julius Skogholt (SV) og Gunnar Wilhelmsen (Ap) tror boligforvaltningen i Tromsø kommune vil ha godt av å bli skilt ut i et kommunalt foretak.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Ordfører Gunnar Wilhelmsen har varslet en boligreform og har bestilte en utredning som nå er klar. Konklusjonen er at Tromsø kommunes arbeid med egne boliger har vært ufokusert og fragmentert.