Steinar Nilsen i Tromsø Taxi: – «Ho Magda i rullestol» skal ikke måtte lide for regjeringas feilslåtte taxireform

Dersom Arbeiderpartiet vinner høstens stortingsvalg, lover de å stanse regjeringas taxireform. Det er Steinar Nilsen og taxinæringa svært glade for.

RAMMER DE SVAKE: «Ho Magda i rullestol» blir skadelidende i den nye taxireformen, sier leder Steinar Nilsen i Tromsø Taxi. Cecilie Myrseth i Troms Ap sier de skal reversere ordningen dersom de vinner høstens stortingsvalg.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

– Taxisjåførene er kanskje den yrkesgruppen som har lidd aller mest under pandemien. De blir ikke snappet opp av noen koronakompensasjonsordninger. For mange ville det vært mer lønnsomt å gå på Nav, men siden de har jobb får de naturlig nok ikke dagpenger. Under pandemien jobber sjåførene ofte 15 timer i strekk, men kundegrunnlaget har blitt betydelig svekket. Og midt i denne kriseperioden iverksetter regjeringen en taxireform som gjør det enda vanskeligere for sjåførene.