Disse boligene ble kjøpt og solgt i juni

Sjekk hvem som kjøpe og solgte boliger i løpet av forrige måned.
Eksklusiv

Brensholmen

Gnr 169, bnr 86 er solgt for kr 100.000 fra Bjarte Halvard Bakland til Dagny Dorthea Dam (29.06.2021)