Arbeidsledigheten fortsetter å synke i Tromsø

I juni måned sank arbeidsledigheten i Tromsø til mindre enn det halve av tallene for samme periode i kriseåret 2020 – da Norge mer eller mindre var nedstengt som følge av korona-pandemien.

GÅR NEDOVER: Arbeidsledigheten i Tromsø og resten av fylket synker, forteller fylkesdirektør i NAV, Grete Kristoffersen.  Foto: Marius Hansen

Eksklusiv

Ved utgangen av juni var 864 personer helt arbeidsledige i Tromsø. Det er en nedgang på omtrent 140 sammenlignet med utgangen av mai – og en nedgang med nesten 1.100 sammenlignet med juni i fjor.