Barnehabiliteringen i Tromsø med banebrytende forskning

I flere år har psykologspesialist Marianne Berg Halvorsen forsket på barn og unge med funksjonsnedsettelse som lærevansker. Spørsmålet har vært om de i tillegg til en funksjonsnedsettelse også har psykiske vansker, uavhengig av syndromet.

NY FORSKNING: I 2012 begynte det nye forskningsprosjektet til Marianne Berg Halvorsen. Nå har det gått til nasjonale tidsskrifter og oppmerksomheten rundt øker.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Marianne Berg Halvorsen og forskningsgruppen fra UNN, UiT og Finnmarkssykehuset startet arbeidet i 2012.