Kommunen får 2,7 millioner til barn og unge. Dette skal pengene brukes på.

Utdanningsdirektoratet gir 2,7 millioner kroner til Tromsø kommunes sårbare barn og unge. Seksjonsleder i kommunen og leder i Utdanningsforbundet Troms mener beløpet er for lavt.

ØKTE MIDLER: Kommunenes tilbud til sårbare barn og unge ble sterkt redusert i starten av koronapandemien, i følge en koordineringsgruppe satt ned av flere departementer. De anslår at omlag 20 prosent av alle barn og unge kan regnes som utsatte. Sist rapport melder om at tjenestenivået er tilbake til normalen, men ber likevel regjeringen prioritere sårbare barn og unge i tiden framover. Nå gir Utdanningsdirektoratet 2,7 millioner til Tromsø kommune.  Foto: Gorm Kallestad

Eksklusiv

– Midlene skal gå til sårbare barn, som for eksempel den mest sårbare gruppen, barn med spesialundervisning. Det har vært en bekymring for at barn som får spesialundervisning havner for langt etter, at det danner seg store kunnskapshull, sier Grethe Ollila, seksjonsleder ved Skole og Barnehage i Tromsø kommune.