Mange møtte opp i kirka til minnegudstjeneste: - Berører oss alle

Tidligere Tromsø-ordfører hadde tatt plass før kirkeklokkene ringte inn til minnegudstjeneste.

Minnegudstjeneste 22. juli i Tromsø Domkirke.  Foto: Håkon Steinmo

Eksklusiv

Klokken 11.30 begynte minnegudstjenesten under 10-årsmarkeringen etter 22. juli 2011, i Tromsø domkirke. Minnegudstjenesten sendes også digitalt.