Kommunen får 400.000 kroner fra Statsforvalteren – dette skal pengene brukes til

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har innvilget 400.000 kroner til Tromsø kommune.

TILSKUDD: Tromsø kommune får 400.000 kroner fra Statsforvalteren.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Tidligere i år fikk Statsforvalteren i Troms og Finnmark 4.563.000 kroner fra Helsedirektoratet som skulle fordeles til kommunene slik at de kunne jobbe med smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.