Kommunen somlet med regninger til sosialbolig-stiftelse. Styreleder Knut Wilhelmsen vurderte kriselån av egen lomme

Tromsø kommunes verktøy innen sosial boligbygging, Stiftelsen kommunale boliger, havnet i en alvorlig pengeskvis denne våren. Krisen skyldtes at kommunen ikke betalte regningene sine.

GÅTT AV SOM STYRELEDER: Knut Wilhelmsen har gått av som styreleder for stiftelsen, og ønsker derfor ikke å uttale seg ytterligere om saken.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

«Våren 2021 har vært preget av en meget anstrengt likviditet, da vi har hatt store utestående fordringer hos Tromsø Kommune (…). Dette har medført en meget krevende drift av selskapet», heter det i Stiftelsen kommunale boliger (SKB) sin årsberetning for 2020.