Kommunen brøt opplæringsloven. Nå garanterer de nok lærere til skolestart

Kommunen kuttet titals millioner i Tromsøskolen og brøt opplæringsloven ved ni skoler i Tromsø. Etter påbud fra statsforvalteren kan kommunen nå garantere for nok lærere til skolestart. Utdanningsforbundet puster lettet ut.

BRYTER IKKE LOVEN LENGER: Sommerlyst skole var en av flere skoler som manglet nok lærere, ifølge Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Nå har skolene fått bevilget ekstra midler til å tette igjen lærerhullene.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I fjor foreslo kommunen et kutt på 36 millioner kroner i skolen. Leder i Utdanningsforbundet Tromsø, Rune Bakkejord, sendte inn en bekymringsmelding til statsforvalteren. Han var redd for at skolene brøt Opplæringsloven.