Resten av klassen slipper karantene om ett barn blir smitta: - Vi har en lovfestet rett og plikt

Regjeringen utsetter gjenåpningen med to uker. I mellomtiden kom helseministeren med endring i regelverket for skole, barnehage og SFO.

GLAD: Seksjonsleder for skole og voksenopplæring i Tromsø Kommune, Grete Ollila, er glad for at regjeringen prioriterer et grønt nivå for skoler til skolestart.   Foto: Marius Fiskum

Eksklusiv

– Fra 16. August kan barn og unge bli fratatt plikt for smittekarantene. For personer over 18 år opprettholdes dagens plikt om smittekarantene, men kan erstattes med testing, som for eksempel i videregående skole, fortalte helseminister Bent Høie på onsdagens pressekonferanse.