Disse boligene skiftet eier i juli

Se oversikt over alle månedens eiendomsoverdragelser her.
Eksklusiv

Brensholmen

Naustvollvegen 4 (Gnr 170, bnr 114) er solgt for kr 2.900.000 fra Evita Udrase og Hugo Brox til André Hansen og Marianne Dahl Steinsvik (02.07.2021)