Skippergata kan stenges permanent hvis bilistene endrer holdning, mener Barbara (MDG): – Dette er min lille oppfordring til folk

Barbara Vögele (MDG) er spent på evalueringen etter at prøveperioden er over og håper folk kan kjøre oftere i tunnelsystemet.

FOR KORT TID: Barbara Vögele (MDG) innrømmer at Skippergata ikke har endra seg veldig mye i løpet av prøveprosjektet, men tror det vil ta lengre tid enn én sommer for å endre bybildet.  Foto: Ronald Johansen

Det som er en enormt stor utfordringer for Tromsø sentrum er at de fleste biler ikke har noe ærend i sentrum, men bare kjører gjennom byen.

Barbara Vögele (MDG)
Eksklusiv

I vår vedtok politikerne i kommunestyret å stenge Skippergata for vanlig biltrafikk i perioden fra 18. juni til 23. august. Trafikken vil da måtte gå enten i tunnelen eller i Storgatbakken og Elvegata.