Eiendomsoverdragelser:

Disse boligene ble kjøpt og solgt i august

Her er alle eiendomsoverdragelsene fra forrige måned.
Eksklusiv

Brensholmen

Elvegårdsvegen 120 (Gnr 168, bnr 19) er solgt for kr 2.200.000 fra Berit Dalsbø og Børge Mortensen til Lise Lill Jahr og Per Einar Jahr (11.08.2021)