– På dagtid jobber jeg med å berge huset. På kvelden er jeg på jobb

Fred Gøran Karlsen kjemper mot fuktig leire for å redde huset. Han frykter at arbeidet med europaveien som skal gå ovenfor huset hans kan få fatale konsekvenser. Men vegvesenet mener at grunnforholdene blir bedre når veien står klar.

KJEMPER FOR HUSET: Én måned etter at Fred Gøran Karlsen drenerte huset på Hanslarsanes, har han store problemer med den leirholdige grunnen.   Foto: Svein Harald Lian

Eksklusiv

– Se her, sier Fred Gøran Karlsen mens han setter en veistikke i bakken rett ved huset sitt.