Nordkalottfolket gjør et brakvalg til Sametinget

Sylvi Pedersen Vatne byttet fra Arbeiderpartiet til Nordkalottfolket. Nå kommer hun inn på Sametinget, mens hennes nye parti gjør et brakvalg

TOMLER OPP: Leder av Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåven er fornøyd med å få inn Tromsøværingen, Sylvi Pedersen Vatne på Sametinget.   Foto: Nordkalottfolket

Eksklusiv

– Det er stor stas her nå. Akkurat nå er vi inne med 8 mandater. Slik det ser ut blir vi det nest største partiet på Sametinget, men det kan jevne seg ut etter hvert som flere stemmer telles opp, sa Sylvi Pedersen Vatne til iTromsø rett etter midnatt.

De vil i så fall være dobbelt så mange mandater som partiet fikk ved forrige valg. Når 68 prosent av stemmene i sametingsvalget er talt opp, har Nordkalottfolket 16,2 prosent oppslutning. Det er en oppgang på 10,7 prosent fra forrige valg. Pedersen Vatne ser ut til å komme inn på Sametinget for første gang for Nordkalottfolket i valgdistriktet, Gáisi. Det ser ut til at Ap har tapt et mandat. Hun har tidligere gått til valg for nettopp Arbeiderpartiet. Men etter hvert opplevde hun at partiet ikke lenger var et parti for grasrota.

– Det gir seg også utslag i samiske saker. Jeg er et resultat av tre stammers møte. Jeg har flere kulturer og tradisjoner i meg. Det er en identitet som jeg kan bruke i Nordkalottfolket, sier sykepleieren fra Tromsø.

– Dere har gått til valg som et opposisjonsparti. Angrer dere på det nå som dere kan bli Sametingets nest største parti?

– Nei, ved forrige valg kom vi inn med tre mandater. Vi har alltid oppfattet oss som et lite parti og vi trodde ikke vi skulle kunne få inn så mange.

Vil likestille andre næringer med reindrifta

– Dere distanserer dere tydelig fra NSR, som er det største partiet. Hvis dere dobler antall mandater fra forrige valg, er det en form for protest blant velgerne?

– Det kan det godt være. NSR har hatt makta veldig lenge. Jeg tenker med retninga vi tar i forhold til utmarksbruk, språk, at vi tør å si at vi må likestilles, også de samene som har andre næringer enn reindrift. Jeg tenker det er viktig å få på plass gode vilkår for andre næringer enn reindrifta, så de likestilles. Det er klart reindrifta er kjempeviktig, men vi er ikke helt enig i at det skal være vetorett i saker som angår reindrifta, sier Pedersen Vatne.

– Hvilke næringer mener du ikke har like vilkår?

– Utmarksbruk, fiskeri og bønder.

Mens den fremtidige sametingspolitikeren redegjør for partiets ambisjoner, høres et jubelbrøl i bakgrunnen på valgvaka i Alta.

– Vi oppdaget at vi får inn to kandidater i Ávjovárri, der er alle stemmene telt opp. Det er interessant at vi gjør det godt også i indre Finnmark. Det tyder på at folket vil ha en ny retning i samepolitikken, sier hun.


Nervene er i høyspenn før sametingsvalget

Sametingsvalget blir et veivalg for samisk politikk. Med få meningsmålinger tilgjengelig er usikkerheten stor rundt valgresultatet. Men Nordkalottfolket ser ut til å gjøre et brakvalg.


NSR fortsatt det største partiet

På Norske Samers Riksforbund, NSR, sin valgvake på Jernbanen i Tromsø, er stemningen fattet. De er det klart største partiet, men registrerer den kraftige fremgangen til Nordkalottfolket.

– Vi gjør et godt valg og resultatet ser ut til å gi oss mulighet til å forhandle om flertall, sier Runar Myrnes Balto, leder i NSR.

Ved forrige valg fikk de 18 av de 39 mandatene. Resultatet ser ut til å bli noe lavere i år. Når 68 prosent av stemmene er talt opp, har de mistet 8,1 prosent fra forrige valg. Likevel er Myrnes Balto fornøyd med mandatfordelingen.

STØRST PÅ SAMETINGET: På valgvaken til Norske Samers Riksforbund var fornøyde med å bli det største partiet på Sametinget.  Foto: Svein Harald Lian

– Nordkalottfolket gjør et svært godt valg. Hvordan blir det å samarbeide med dem?

– Det er utfordrende for oss å samarbeide med et parti som vil bygge ned samiske rettigheter og Sametingets posisjon. Men vi er glade for å ha gjort et godt valg og har mobilisert for å sikre et sterkt Sameting også videre, sier Myrnes Balto.


Hjelp, jeg vet ikke hvem jeg skal stemme på ved sametingsvalget

Dette mener førstekandidatene ved Nordkalottfolket, NSR og Árja

Vaktsjef og journalist i iTromsø, Katharina Mortensen, prøver å finne ut hvilket parti hun skal stemme på ved sametingsvalget.


Senterpartiet gjør et godt valg

På Senterpartiets valgvake i Tromsø er Svein Leiros godt fornøyd med Senterpartiets oppslutning i sametingsvalget. Når to tredeler av stemmene er talt opp, ligger de an til å få knappe 11 prosent. Ved forrige valg fikk de fire prosent. Leiros ser ut til å være sikret plass for Senterpartiet i Gáisi valgkrets.

– Vi har hatt en strålende fremgang! Det er viktig å ha noen norske partier på Sametinget for å få gjennomslag for samepolitikk nasjonalt, sier Leiros og bedyrer at Trygve Slagsvold Vedum er opptatt av at Sametinget skal være et sterkt organ.

Fornøyd: Svein Leiros er fornøyd med Senterpartiets resultat både i Stortingsvalget og Sametingsvalget. Han ser ut til å komme inn på Sametinget i valgdistriktet Gáisi.  Foto: Svein Harald Lian

– En rødgrønn regjering vil også styrke Sametinget og samisk politikk, sier Leiros.

Sandra Borch står på siste plass på lista til Sametinget i sitt distrikt. Leiros beskriver partiorganisasjonen til det samiske partiet som umoden, men er svært fornøyd med hva de har oppnådd. Sp har ikke stilt med noen presidentkandidat, men har stilt lister i alle de sju valgkretsene. Han registrerer også den kraftige fremgangen til Nordkalottfolket.

– Jeg har registrert at Nordkalottfolket har gått til valg som opposisjonsparti. Jeg synes det er litt rart at et politisk parti ikke søker å komme i posisjon. Det er jo slik man får gjennomslag for politikken, sier Leiros, men legger til at han er imponert over hvordan de har mobilisert velgermassen.

Nå ser han fram til å fokusere på saker som er ekstra relevante for sjøsamer.

– Vi vil løfte sjøsamisk kultur, ved å satse på språktiltak og å lage gode møteplasser. Fornorskningen slo svært kraftig ned i sjøsamiske områder, sier han.