Utreder konkrete traséer for Nord-Norgebanen

Nå er arbeidet med å finne ut hvor Nord-Norgebanen eventuelt skal legges i fremtiden i gang.

GRUNDIG VURDERING: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener det trengs en nøye detaljert utredning av banen for å få et godt beslutningsgrunnlag.  Foto: Tore Meek/NTB

Eksklusiv

– Det er særlig viktig at vi får en skikkelig utredning av Nord-Norgebanen, slik at vi har et godt beslutningsgrunnlag. Det har vi nå presisert overfor Statens vegvesen, som har det overordnede ansvaret for å utrede fremtidens transportløsninger i Nord-Norge. Etaten er allerede godt i gang med utredningsarbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.