Tapte ankesak om omstridt boligprosjekt – må betale 700.000 kroner i saksomkostninger

Uenighet knyttet til et byggeprosjekt på Mellomvegen har nå gått to runder i rettsapparatet – og konklusjonen i siste runde – i Hålogaland lagmannsrett – er at den ene av partene må betale til sammen 700.000 kroner i saksomkostninger til den andre.

STRIDENS KJERNE: Det er dette leilighetsbygget på Mellomvegen konflikten handler om.  Foto: Håkon Steinmo

Eksklusiv

Det dreier seg om et utbyggingsprosjekt med totalt 12 leiligheter på Mellomvegen 39.