Selv om navneskiftet ble vedtatt i 2018, gifter folk seg ennå ved «Tromsø krematorium»

I 2018 ble det vedtatt at bygget som huser Tromsø krematorium skulle døpes om til Sállir seremonihus. Likevel står det fremdeles «Tromsø krematorium» på skiltet i oppkjørselen . Nå krever Human-Etisk Forbund at noe blir gjort.

SÁLLIR SERMONIHUS: Selv om nytt navn ble vedtatt i 2018, står det fremdeles «Tromsø krematorium» på skiltet i oppkjørselen.   Foto: Privat

Eksklusiv

Etter flere forsøk for å få ordnet opp i skiltingen ved seremonihuset Sállir har Human-Etisk forbund fått nok av å vente.