Troms Kraft får millionstøtte - vil gjøre Tromsø til knutepunkt for fremtidens energiproduksjon

Troms Kraft står bak et av 15 prosjekter som får opptil én million kroner i støtte fra Enova. Nå håper de at Tromsø og Troms kan få en sentral rolle de neste tiårene.

VISJONÆR: Erling Dalberg, Konserndirektør Marked og Teknologi i Troms Kraft håper at Tromsø og Troms kan bli et knutepunkt for fremtidens energiproduksjon   Foto: Marius Fiskum

Eksklusiv

Mens elbilene har tatt over privatbilmarkedet, er det fortsatt uvisst hvilke energikilder fremtidens større kjøretøy kommer til å bruke.