Grunneier: - Det er ikke bare avfall, men ting med bruksverdi. Resten skal vi fjerne

Flere har reagert på det som omtales som ei søppelfylling i Dåfjord på Ringvassøya i Karlsøy kommune. Grunneier lover at det meste skal fjernes.

IKKE BARE SØPPEL: Noe har fremdeles nytteverdi, sier grunneier Sissel Eliassen. Resten lover hun skal fjernes.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

– Mye av skrotet ligger så tett til veien at det er trafikkfarlig. Barn som tiltrekkes til å leke i området kan skade seg. Det samme gjelder rein som beiter der. I tillegg er noe av avfallet direkte miljøfarlig.