Tromsørederi saksøker tidligere ansatt – skal ha funnet konspirasjon på avdød kollegas datamaskin

Tromsørederiet Marine Supply AS saksøker flere selskaper og en tidligere ansatt for å ha stjålet forretningshemmeligheter og å ha konspirert for å utradere og overta virksomheten deres. Ingen av de saksøkte mener å ha tilegnet seg forretningshemmeligheter.

Rettssaken mellom tromsørederiet Marine Supply og fem fornærmede startet i Nord-Troms og Senja tingrett tirsdag.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Rettssaken hvor Marine Supply AS saksøker flere firma og tidligere ansatte for å ha rottet seg sammen for å skaffe seg forretningshemmeligheter på ulovlig vis, startet i Nord-Troms og Senja tingrett tirsdag.

Tromsøselskapet Marine Supply mener at de saksøkte har konspirert for å «tilegne seg forretningshemmeligheter fra Marine Supply AS og for å etablere konkurrerende virksomhet ved rettstridig utnyttelse og tilgang til kunnskap, personer, forretningshemmeligheter og ressurser hos Marine Supply».

Marine Supply hadde et årsresultat på 31 millioner kroner i 2019.

De saksøkte er som følger:

  • Tore Andre Gutteberg, bosatt i Tromsø og tidligere ansatt i Marine Supply
  • Det islandske selskapet Skeljungur hf
  • Det færøyske selskapet P/F Magn
  • Leiv Hovgaard, bosatt på Færøyene
  • Hendrik Engholm, bosatt på Færøyene

Skal ha oppdaget konspirasjon på PC til avdød ansatt

Ifølge sluttinnlegget til Marine Supply, ved advokat Jon Christian Thaulow, startet det hele i 2017.

Da skal Skeljungur og Magn ha gått sammen, for å se om de kunne kjøpe opp bunkers-virksomheten til Marine Supply. Det skal blant annet ha blitt signert en konfidensialitetsavtale mellom Marine Supply og de to mulige oppkjøperne, ifølge saksøkerens sluttinnlegg.

Utover i forhandlingene hevder Marine Supply at det ble stilt et krav fra selskapene om at Tore Andre Gutteberg fulgte med til det nye eierskapet.

Dialogen skal så ha strandet, siden avstanden i pris mellom partene var for stor.

Så skal det ha skjedd noe helt spesielt.

En annen sentral ansatt i Marine Supply, Claes Ture Moberg, skal ha fått konstatert alvorlig sykdom. Daglig leder i selskapet, Erik Mathisen, ble oppført som hans nærmeste pårørende, ifølge sluttinnlegget.

Moberg dør i Stockholm 29. desember 2019. Mathisen avbryter julefeiringen med familien, og reiser for å være med Moberg hans siste dager, anfører Marine Supply.

Mathisen skal ha tatt med seg Mobergs PC hjem til Tromsø, i håp om å finne et testament eller lignende. I stedet skal han ha funnet noe oppsiktsvekkende. I Marine Supplys sluttinnlegg skrives det følgende:

«Dokumentene på Mobergs PC viste at Gutteberg, sammen med Moberg, over en lengre periode i 2019 hadde hatt omfattende kontakt og arbeidet aktivt med en forretningsplan som gikk ut på å etablere en konkurrent til Marine Supplys bunkersvirksomhet, sammen med Skeljungur og Magn. Planene var helt konkrete og langtkommet».


Raserte hotellrom og forledet folk til å «vippse» ham penger for varer han aldri sendte

I tillegg skal tromsømann i 20-årene ha kjørt bil i påvirket tilstand.


Krever erstatning

Marine Supply mener altså at Moberg og Gutteberg har konspirert for å opprette en konkurrent til selskapet de selv på det tidspunktet jobbet i, i samarbeid med Skeljungur og Magn, med ulovlig tilegnet informasjon.

Særlig vil tromsørederiet Gutteberg til livs, og skriver i sluttinnlegget:

«For Guttebergs del foreligger det en særskilt grad av illojalitet ved at han som særlig betrodd medarbeider har foretatt datainnbrudd hos sin egen arbeidsgiver, som han igjen har delt videre. Gutteberg har for øvrig gått videre med planene og faktisk bidratt til å starte konkurrerende virksomhet gjennom selskapet LNS Ocean AS.»

I sluttinnlegget til Marine Supply anføres det at disse planene ble avslørt i 2020, og at de to selskapene dermed trakk seg fra planene. Dette unntar dem ikke, ifølge Marine Supply, erstatningsansvar.

I sum mener tromsørederiet at alle de saksøkte er erstatningspliktige etter markedsføringsloven. I tillegg krever parten at det skal nedlegges forbud mot å bruke forretningshemmelighetene til noe, at disse tilbakeføres til Marine Supply, og at de slettes.


Rune Madsen planla å gifte seg i sitt nye bygg i 2019. Men der tør han ikke ha bryllupsgjestene

Rune Madsen og Lise Ånensen forberedte bryllupet i det store nybygget til Madsen på Skattøra. Men han sier brannsikkerheten fortsatt ikke er god nok til å ta i mot bryllupsgjester i det 4000 kvadratmeter store bygget.


Alle saksøkte nekter for ulovligheter

De saksøkte nekter alle sammen for å ha mottatt forretningshemmeligheter, selv om saken til de fem saksøkte føres gjennom tre ulike advokatselskaper.

Tore Andre Gutteberg, den tidligere ansatte i Marine Supply, anfører gjennom advokat Eivind Arntsen at selv om det stemmer at Gutteberg vurderte å starte en konkurrerende bedrift i perioden, er dette fullt lovlig. Som alle saksøkte legger Gutteberg ned påstand om frifinnelse.

De to saksøkte selskapene, Skeljungur og Magn, anfører at de ikke er helt sikre på hva Marine Supply mener de skal ha mottatt av forretningshemmeligheter, hvordan de eventuelt skal ha utnyttet slik informasjon, og om tromsørederiet i det hele tatt har lidd økonomisk som følge av situasjonen. Selskapene skriver i sitt sluttinnlegg, via advokat Jan Vablum, at de har tilbudt selskapet å gjennomgå datasystemene for å vise sitt rene mel i posen, men at Marine Supply har avslått dette tilbudet.

I samme ånd mener de to færøyske enkeltpersonene, Hovgaard og Egholm, gjennom advokat Kristoffer Larsen Rognvik, at de verken har mottatt forretningshemmeligheter eller brukt slik informasjon.


Lance-saken:

Tromsø-reder saksøkes for over 3 millioner – avviser å ha overrapportert selfangsten

Bengt Are Korneliussen er reder i Lance AS. Nå må han møte i retten for å angivelig ha overrapportert fangsten. Lance AS mener de ikke har gjort noe galt.