Prøver å bevise at de tapte flere millioner kroner på at Lance AS overrapporterte selfangst

Rettsaken der Norse Marin AS hevder at Lance AS overrapporterte hvor mange sel de fangstet i 2020, begynte mandag. Saksøker krever opptil 3,6 millioner kroner i erstatning for inntekter de påstår de gikk glipp av.
Eksklusiv

Tromsøselskapet Norse Marin AS har gått rettens vei for å få erstatning for det de mener er overrapportering av fanget sel i forbindelse med selfangsten 2020. Det er Karl Magnus Pettersen som er eier og styreleder i Norse Marin AS. Advokatfullmektig Bjørn Hammer, som representerer Norse Marin AS, sa i sitt innledningsforedrag at selfangsten på grunn av covid-19 ble gjennomført i 2020, uten at det var fiskerimyndigheter om bord. Både Lance og Norse Marin fikk tillatelse til å fangste i vest- og Østisen på kvoten som totalt var på 11.548 grønlandssel.