Ventilasjonssaken:

Vurderer å melde ventilasjonssaken inn for kontrollutvalget

FAU på Tromsdalen skole krever svar på hvor lenge ventilasjonskanalene har stått uten å ha blitt rengjort. Thomas Larsen mener kommunen ikke er i stand til å ivareta sine bygg, og at de forsømmer sine plikter i opplæringsloven.

KREVER SVAR: Leder i FAUs skolebyggutvalg, Thomas Larsen på Tromsdalen skole reagerer på at de ikke har fått vite om rengjøringen av ventilasjonskanalene på skolen.   Foto: Håkon Steinmo

Eksklusiv

– Dette har vi aldri hørt om før.