Monterte garasjedører, overvåkingskameraer og steinsatte innkjøringen til delt carport. Da fikk naboen nok

En nabotvist om en delt carport endte i retten etter at partene ikke kunne bli enige om bruken av – og kostnadene for – en delt carport. I retten tapte den ene parten på alle punkt.

NABOTVIST: En nabotvist om en carport endte i retten.  Foto: Jan-Morten Bjørnbakk

Eksklusiv

Like før jul i 2019 ble den ene delen av en tomannsbolig i Storbakkveien på Reinen solgt til nye eiere. Tidligere hadde de to seksjonene i tomannsboligen vært eid av en eldre dame, samt hennes datter og svigersønn.