Disse boligene skiftet eier i oktober

Her er alle boligene som ble kjøpt og solgt forrige måned.
Eksklusiv

Bjerkaker

Andel av Hjalmar Johansens gate 50 (Gnr 200, bnr 4053, seksjon 16) er overdratt fra Hanna Myrvang Johnsen til Willy Odd Johnsen (11.10.2021)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 77, bnr 62
Overdragelsen omfatter også andel av Kvaløyvågvegen 681 (Gnr 77, bnr 27) 9103 Kvaløya