Hun var med å lage retningslinjene for hvalsafari i Tromsø – Nå mener hun det ikke er nok at de er frivillige

Giovanna Bertella mener de frivillige retningslinjene hun selv var med å utvikle for hvalsafari ikke er nok. Nå etterlyser hun regler, med sanksjonsmuligheter for både for kommersielle og private aktører.

ØNSKER ENDRING: Giovanna Bertella, førsteamanuensis ved UiT var med å utvikle retningslinjene for hvalsafari i Tromsø. Nå har hun sett så mange eksempler på overtredelser, at retningslinjene bør bli obligatoriske.  Foto: Privat

Eksklusiv

Giovanna Bertella var med å utarbeide retningslinjene for hvalsafari i Tromsø. Det er frivillig å velge om man følger disse.