Bemanningsbyrå konkurs

Kvalitet Bemanning AS er konkurs etter at eierne begjærte oppbud i ettermiddag.

UKLAR ÅRSAK: Bostyrer Roar Bårdlund forteller at han ikke kan gå i detalj om årsaken til oppbudsbegjæringen fordi han ikke har fått eierne av bedriften i tale. 

Eksklusiv

Ifølge kjennelsen er gjelden oppgitt å være på 1,55 millioner kroner. Aktive i selskapet er på beskjedne 130.000 kroner.