UNN: Flesteparten av de korona-innlagte fra Tromsø

20 personer har fått behandlingen sin utsatt, og de andre regionsykehusene har ikke lenger kapasitet til å behandle pasienter fra UNN.

UTFORDRENDE: I et notat datert forrige torsdag beskrives situasjonen på UNN som utfordrende og belastende for de ansatte.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I et notat til kommunen beskrives situasjonen på UNN.