Reise

En ivrig fjellbonde har sørget for 200 trapper til norske fjell. Sherpatrapper er blitt svært populært.

foto
Da Keiserstien i Bodø kom på plass, ble alle «villstier» nedover den trafikkerte turruten reparert og lappet igjen. Foto: Svein Nord