SÖTA BROR: Den svenske kysten er et yndet reisemål for nordmenn sommerstid. Vi foretok flere reiser til Sverige i 2017, viser SSBs reiseundersøkelse. SÖTA BROR: Den svenske kysten er et yndet reisemål for nordmenn sommerstid. Vi foretok flere reiser til Sverige i 2017, viser SSBs reiseundersøkelse. Foto: Morten Uglum

SSB: Nordmenn reiser mer og bruker mer penger på reise i inn- og utland