Slik tolker du skattelistene

Skatt Nord forklarer skattelistene.
Skatt 2015 ikke i bruk

Er du en av de nysgjerrige som sjekker skattelistene i dag? Da kan det være lurt å vite hva du faktisk leser.

I skattelistene finner man lister over inntekt, formue og skatt hos enkeltpersoner. Tallene kan være forvirrende for mange.

– Tallet i skattelistene er den såkalte nettoinntekten. Det er det du tjener, redusert med fradragene man har krav på, sier Per Storlien, kommunikasjonsrådgiver i Skatt Nord.

Les alt om skattelistene her

Eksempler på hva som kan gi fradrag er gjeldsrenter, barnehage, pendling og aksjer.

Forklarer ikke lønn

Storlien forklarer at listene er en konsekvens av selvangivelsen.

– Nettoinntekt i selvangivelsen er ikke det du har fått i lønn, det er det du skal betale skatt av, og det reguleres av de fradragene du har rett på, sier han.

Hvis du er ute etter å finne ut hva naboen får i lønn, hjelper nok ikke skattelistene deg til det.

– Tallene vi presenterer er ikke uttrykk for faktisk inntekt. Det er ikke i nærheten av å være sant, sier han.

Formue

Under posten formue finner du alt som er av verdi.

– Hus har for eksempel en verdi. Har du 100.000 kroner i banken, er dette din formue. Men også her trekkes gjeld ifra. Formuen din minus gjelden er lik det som vises i feltet, forklarer Storlien.

Er tallene 0, er formuen, inntekten eller skatten på minussiden.

Skatt

– Dette viser hvor mye du har betalt i skatt. Trygdeavgift og toppskatt betales av bruttoinntekt, mens skatt og formuesskatt regnes av nettoinntekt. Formuesskatten er en del av skattesummen som står i skattelista, sier Storlien.