Knut Bjørklund ble gjenvalgt som leder

Åtteårig leder for Troms Idrettskrets Knut Bjørklund ble vraket av valgkomiteen, men sanket likevel flest stemmer etter at det ble reist benkeforslag i hans favør.

ÅTTEÅRIG LEDER: Knut Bjørklund sanket flest stemmer på kretstinget.  Foto: Mathias Brobakk Nordgård/Folkebladet

KOMITÉLEDER: Kjersti Strand fra Tromsø Skiskytterlag forklarer hvorfor man har vraket Knut Bjørklund i valgkomiteens innstilling. Foto: Lars Eidissen 

sport

Valgkomiteen vraket Knut Bjørklund før lørdagens kretsting og innstilte Karlsøy-rådmann Jan-Hugo Sørensen som ny lederkandidat.

Les også: Derfor vil de vrake den krasse stemmen fra nord

Ble gjenvalgt

Under tinget i Troms Idrettskrets ble det reist benkeforslag fra Heidi Lilleng i Harstad Idrettsråd for sittende leder Knut Bjørklund.

Etter avstemming blant de 50 stemmeberettigede kom tellekorpset fram til at Knut Bjørklund fra Harstad fortsetter som leder for idrettskretsen i perioden 2016-2018.

Glad og lettet

Bjørklund fikk 33 stemmer og valgkomiteens kandidat Jan-Hugo Sørensen fikk 10.

– Min umiddelbare kommentar er at jeg føler stor glede og lettelse, og jeg er særdeles ydmyk for å ha fått den fornyede tilliten fra idrettskretstinget med et så suverent flertall som jeg gjorde. Jeg vil også takke for alle de støtteerklæringene som kom underveis på tinget, sier Bjørklund til iTromsø.

En leder for alle

Han understreker at han skal være en leder for alle, også de som ikke stemte på ham, men legger ikke skjul på at han synes lite om valgkomiteens håndtering av saken i forkant av tinget.

– Valgresultatet tyder jo på at vi har gjort et arbeid som idrettskretstinget er fornøyd med. Resultatet viser jo også i seg selv at prosessen og jobben valgkomiteen har gjort ikke var gjort ordentlig.

– Du er jo kjent for din krasse stemme. Skal du fortsette med samme lederstil i neste periode?

– Vi er midt oppe i en nasjonal åpenhet- og verdighetsdebatt. Jeg tror Troms Idrettskretsting følte det ble et helt feil signal både for meg som leder og for norsk offentlighet å klippe av den stemmen nå. Det var vel nettopp det med timingen jeg selv følte var det mest umusikalske med valgkomiteens forslag, sier den gjenvalgte lederen, med henvisning til debatten rundt åpenhet om reiseregninger for idrettstoppene og kritikken han har fått for sine uttalelser om saken.

Les mer: – Han pisser i eget reir og pisser på oss andre ledere

Liker å provosere

Bjørklund presiserer likevel at han ikke er typen som roper høyt bare for å gjøre det.

– Skal man få oppmerksomhet i media, må du formulere deg på en slik måte at det skaper oppmerksomhet. Ikke på en slik måte at det går utover det du står for eller verdighet eller annet, men du må være en som kan være med på å prege debatten. Det er jo slik at jeg har en provoserende natur og jeg liker debatten og jeg liker å provosere. Jeg har ingen ambisjon om å så fram og rope tide og utide, men når vi er invitert i debatt kan jeg ikke gjøre annen enn å si noe.

Videre fremover skal den gjenvalgte lederen jobbe for åpenhet i idretten.

– Vi har i Troms Idrettskrets selv fattet vedtak om å opptre med størst mulig åpenhet og ha en transparent organisasjon. Det er jo en selvfølgelighet. Det er trist å oppleve at norsk idrett er preget av hemmelighold og det er for meg ganske uforståelig.

Disse ble vara

Under valget trakk Odd Harald Eriksen sitt kandidatur til 2. varaplass til fordel for Sebastian Henriksen (18).

Til 1. varaplass ble det Hilde Lilleng som sanket flest stemmer (27 stemmer) mot Grethe A. Holm (14 stemmer).

Ville ha lederskifte

– Knut har gjort en god jobb for Troms, men vi har fått flere innspill både fra nord, sør og Tromsø om at tiden kanskje var moden for et lederskifte, uttalte leder av valgkomiteen, Kjersti Strand fra Tromsø Skiskytterlag til iTromsø i går.