Nå ønsker idrettsrådet at Tromsøbadet flyttes

- Et signal vi tar på alvor, sier idrettsbyråd Brage Larsen Sollund.

STØTTESPILLERE: Idretts-Tromsø har ved Odd Harald Eriksen (til venstre), Lars Olav Sparboe og Hilde Herland fra Tromsø Idrettsråd, og Sylvi Ofstad, Øivind Hansen og Sebastian Henriksen fra Troms Idrettskrets, samt Eirik Birkelund Olsen i Tromsø Klatreklubb tidligere gått ut i media og krevd bygging av Tromsøbadet. Nå ønsker Tromsø Idrettsråd at anlegget flyttes ut av marka. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

sport

Tromsø Idrettsråd har vært tydelig i sin støtte til Tromsø kommunes planer for et badeland på Templarheimen.

Det er de også i sin ferske høringsuttalelse til planene, hvor de understreker at de er svært tilfreds med vedtaket kommunen har gjort om bygging av Tromsøbadet. Men i uttalelsen skriver man samtidig:

"Konkret til områdereguleringsplanen ønsker Idrettsrådet at inngrepet i Tromsømarka minimaliseres. Dette gjelder også i anleggsfasen. Hver eneste meter teller.

Idrettsrådet vil i denne sammenhengen også be om at det fattes et nytt prinsippvedtak om at hele Tromsømarka i all framtid reserveres for rekreasjon, folkehelse, friluftsliv og idrett."

- Hver eneste meter teller

Styreleder Odd Harald Eriksen i Tromsø Idrettsråd bekrefter til iTromsø at man gjerne ser anlegget flyttet tilbake cirka 30 meter til en tidligere skissert plassering - ovenfor der skiløypene ligger i dag.

- Vi ønsker at de tar i bruk minst mulig av marka. Og skistadion. Innenfor det som da er mulig. Så er jeg usikker på hva som er mulig å få til. Hver eneste meter teller.

Styremedlem Kjersti Strand, som sitter i idrettsrådet som representant for skiskytterlaget, påpeker at Tromsø Idrettsråd i sin tid stilte seg positiv til planer som ikke påvirket Tromsømarka og skistadion på samme måte:

- Det at kommunen i etterkant har dratt Tromsøbadet ut i grøntarealet stiller ikke idrettsrådet oss bak. At det sittende byrådet har vedtatt at skiidrettene bare får klare seg selv uten kompensasjon for å bli fratatt dagens stadionområde, har jeg som skiskytterrepresentant svært vanskelig å leve med.

- Tar signalet på alvor

Idrettsbyråd Brage Larsen Sollund reagerer slik på innspillet fra idrettsrådet:

- Dette har hele tiden vært et prosjekt som har vært drevet frem av idretten. Når de kommer med et slikt signal så tar vi det på alvor. Vi jobber med å gjøre det så skånsomt som mulig og på lag med allmennheten og skiidrettens interesser.

- Er det fortsatt mulig å endre på Tromsøbadets plassering?

- Alt er mulig. Det ligger en hovedvannledning der. Det er ikke en hvilken som helst utfordring. Vi jobber med å se alt under ett. Vi har allerede tatt ut en barnehage som var planlagt inn midt i marka, påpeker Sollund.

- Hvordan jobbes det for å sikre skiidretten på Tromsøya gode anleggsvilkår i de kommende årene?

- Vi jobber sammen med skiklubben og skiskytterne om en løsning. Vi skal ha et møte med dem i løpet av kort tid. Finne en løsning for begge parter. Det har jeg god tro på at vi får til, sier Brage Larsen Sollund.