Figenschau om pengebruken til Norsk idrettsforbund

– Jeg opplever at tilliten til ledelsen er særdeles tynnslitt

Tromsø-bosatte Anne Berit Figenschau sitter i idrettsstyret til NIF. Hun reagerer på pengebruken og alkoholbruken til styret.

KRITISK: Anne Berit Figenschau sitter i idrettsstyret til NIF. Hun forteller at NIF sliter med tillit. Foto: Ronald Johansen 

sport

Etter at Norsk idrettsforbund (NIF) har blitt tvunget til å åpne regnskapet sitt på bilagsnivå, har de blitt kritisert for å koste på seg blant annet dyre middager og store mengder alkohol.

Nå forteller Figenschau om hvordan det er å sitte nært på kjernen av striden.

– Det har vært stor uenighet i styret. Jeg har vært en av to som har vært uenig med resten av styret, og stemte for å offentliggjøre regningene da det først ble tatt opp, også bilagene for tidligere styreperioder, sier hun.

LES OGSÅ: Idrettsstyrets to dager med workshop kostet over 300.000 kroner

– Svært uheldig

Hun er kritisk til omfanget av alkoholbruk på middager og samlinger arrangert av NIF.

– Det er ikke forenelig med den organisasjonen vi skal være. Vi skal legge til rette for mest mulig aktivitet. Å bruke mye penger på middager og alkohol, er ikke greit. Man må gjerne nyte alkohol på interne samlinger, men det må man betale selv. Så mener jeg at hvis man har representasjonsmiddager eller gjester, må man kunne tilby alkohol i kontrollerte former. Men styret har tatt grep om akkurat dette, og opprettet nye retningslinjer.

– Men i oktober i fjor kjøpte dere 11 flasker vin under én middag på en styresamling?

– Middagen var avholdt før de nye retningslinjene ble innført, men det er svært uheldig at det har vært så mye alkohol under samlinga, sier hun og legger til at hun gikk tidlig fra den nevnte middagen.

LES OGSÅ: Slik brukte idrettsforbundet 10 millioner på konsulenter for et OL som Norge ikke ville ha

– Ulike oppfatninger

Alkoholbruken i organisasjonen har vært hyppig diskutert blant styremedlemmene.

– Det har det. Det som har blitt sagt tidligere er at man har benyttet skjønn. Og her har det vært ulike oppfatninger om hva som er greit.

– Har du fått deg noen overraskelser etter du ble valgt inn i idrettsstyret?

– Ja, det har jeg.

LES OGSÅ: Bjørn Dæhlie fikk 12.500 kroner av Idrettsforbundet for å stille opp på Senkveld

– Tynnslitt tillit

På en pressekonferanse tirsdag beskrev idrettspresident Tom Tvedt samholdet i styret som «til de grader» bra. Figenschau på sin side, forteller at styret er i en krevende situasjon.

– Jeg opplever at tilliten til norsk idrett og idrettens ledelse er særdeles tynnslitt. Det har vært nødvendig å åpne opp og gi innsyn i bilagene for å rydde opp. Vi har måtte lære av våre feil for å gå videre. Men det vil ta tid å få bygd opp tilliten til norsk idretts ledelse.

– Mener du Tom Tvedt er rett mann til å lede NIF videre?

Etter en pause på flere sekunder svarer Figenschau:

– Det er ikke jeg som skal velge eller avsette styret, det er det Idrettstinget som gjør.

LES OGSÅ: Tom Tvedt skrev rapport om norsk idrett – leide inn First House-hjelp for 1,5 millioner kroner

Leide inn coach

På styresamlingen i oktober var det leid inn en «coach», Thorleif Thorleifsson, til å hjelpe styret med å tilrettelegge arbeidet deres. Thorleifsson fakturerte i ettertid NIF for 262.500 for innsatsen.

– Det er greit å bruke konsulent på en styresamling. Men jeg forutsetter at prisnivået var sjekket ut i forkant, og at man hadde gjort en vurdering av konsulentens innsats. Og med tanke på det er jeg overrasket over kostnadene som nå kommer fram.