Regjeringen åpner ikke for breddefotball: – Fremstår kunnskapsløst og arrogant

Fredag 3. juli avklarte regjeringen at det ikke vil åpnes for breddefotball før tidligst august. Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) kaller beslutningen arrogant og kunnskapsløs, og ber statsministeren om å revurdere.

GIR KRITIKK: Fylkesordfører i Troms og Finnmark, Ivar B. Prestbakmo, reagerer sterkt på regjeringens beslutning.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

sport

Ifølge NTB åpnet regjeringen 24.juni for at kamp- og konkurranseaktivitet for barn og unge i idretten kan gjenopptas fra 1. august. Idrettsutøvere som driver kontaktidrett (for eksempel fotball) og er over 20 år, vil derimot fortsatt ikke kunne trene normalt eller spille kamper.

I fotballverdenen er toppfotballen det eneste unntaket til denne regelen. Breddefotballen, inkludert inkludert 3.divisjon menn og 2. divisjon kvinner, er dermed fortsatt satt på vent.

Det vil ikke komme en ny vurdering fra regjeringen før i august.

50.000 kan ikke spille som normalt

Regjeringens beslutning trosset ønskene til Terje Svendsen, fotballpresident i NFF (Norges Fotballforbund). Ifølge fotballtreneren.no sendte Svendsen 25 .juni et brev til likestillingsminister Abid Raja (V) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), der han understreker konsekvensene av nedstengingen av breddefotballen:


Fotballtopper med felles bønn til regjeringen: – Det er krise

Lederne i Norges 18 fotballkretser roper et felles varsku til regjeringen og hevder tiden er i ferd med å renne ut med hensyn til å gjenåpne breddefotballen.


– Fortsatt kan breddefotballen hverken trene eller spille kamper for de som er over 20 år. Det vil si at 2.565 fotballag og rundt 50.000 spillere ikke kan trene eller spille som normalt. I praksis er tallet høyere enn 50.000, skriver Svendsen i brevet.

Sårbare grupper påvirkes hardest

Videre i brevet påpeker fotballpresidenten at breddefotballen er en del av fotballen der de er sterkt bekymret for frafall. I tillegg består gruppen av mange sårbare medlemmer.

Nestlederen i klubbstyret i TIL (Tromsø Idrettslag), Astrid Strandbu, kjenner seg igjen i dette.


NFF varslet om brudd på koronatiltakene i breddefotballen

Norges Fotballforbundet har mottatt varsler om brudd på forbudet mot fullkontaktstrening for voksne i breddefotballen.


– Når det gjelder «voksenbredden», er kvinnefotballen ofte mer utsatt for frafall. Dette gjør disse lagene særlig sårbare, også i TIL. I TIL har vi i tillegg voksne som bruker fotballen som et verktøy i forbindelse med rehabilitering og ettervern. Vi spiller her på lag med blant annet kommunens rus- og psykiatritjeneste og Åsgård. For denne gruppa har vi de siste ukene sett en kraftig nedgang i oppmøte på trening, og et fall i motivasjon. Dette viser at fotball som en sosial møteplass er utrolig viktig for enkelte, for å holde seg frisk og for å ha et godt og meningsfullt liv, skriver Strandbu i en e-post til iTromsø.

Likevel understrekes det i e-posten at TIL er lojale mot helsemyndighetenes beslutning.

– Situasjonen når det gjelder korona forandrer seg fort, men mye tyder på at det går den rette veien. Norsk idrett er i stor grad gjenåpnet, men strengt regulert for å forhindre smitte. Fagfolket i helsedirektoratet holder igjen, og det forholder vi oss til. Smittesituasjonen har gått nedover, med det er uklart hvordan ferieavvikling vil påvirke smittesituasjonen, skriver Strandbu.

Hun legger til at med en gang de får klarsignal fra myndighetene og Norges Idrettsforbund, vil både TIL og Tromsø-fotballen være i gang igjen.

Fylkesordføreren hardt ut mot regjeringen

Fylkesordfører i Troms og Finnmark, Ivar B. Prestbakmo, reagerer sterkt på regjeringens beslutning. I en pressemelding fredag tar han breddefotballen i forsvar, og kritiserer dobbeltmoralen i samfunnet.

– Regjeringens holdning til breddefotballen framstår nå som både kunnskapsløs og arrogant. En av regjeringens statssekretærer får dra på ferie til Sverige og må i karantene etterpå, mens 3. divisjon kvinner i Troms risikerer stort frafall på grunn av regjeringens frykt for at tilskuerne på tribunene ikke kan holde avstand fra hverandre. I disse dager ser vi også lange køer på byen i Oslo i helgene, mens frykten for pølsekø gjør det umulig å arrangere kamp for 4. divisjon herrer i Lyngen eller Salangen. Kunnskapsløst er det minste man kan karakterisere dette som, skriver Prestbakmo i pressemeldingen.


Idrettsforbundet presser på for full åpning av breddeidretten

Idrettspresident Berit Kjøll mener også kontaktidrett for personer over 19 år må gjenåpne i løpet av sommeren dersom smittesituasjonen ikke blir verre.


Fylkesordføreren ber derfor statsminister Erna Solberg (H) sørge for at regjeringen revurderer sitt standpunkt snarest.

Blir det nordnorsk breddefotball i 2020?

– I Nord-Norge kan vinteren komme tidlig. Med det tidsløpet regjeringen legger opp til når de velger å gjøre en ny vurdering i august i stedet for å åpne opp breddefotballen nå, kan det hende vi etter hvert må se bort ifra breddefotball i 2020, avslutter Prestbakmo.

Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund er invitert til møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet 10. august.